Skip to main content
Category

tvorba

GridShell 2018

Návrh, virtuální simulace a realizace gridshell konstrukce. Díky expertní znalosti počítačového modelování v prostředí Grasshopper 3D bylo možné předem ověřit mnoho možných variant, z nichž byla vybrána struktura vycházející z…

Read More

Vír Vjemů

Realizace plastiky pro výstavní stánek studia Vjemy na Designbloku 2016 Tvar plastiky je informován tvorbou studia Vjemy- polygonálním kuchyňským porcelánem a zvlněným povrchem dubového stolu. Vzniká mnohoúhelný vír nepravidelných jehlanů…

Read More

Robotecture

Robotecture
Zapojení custom-made digitální fabrikace do procesu navrhování a realizace architektonického díla přináší úvahy nad novým globálním stavebním slohem. Digitální revoluce staví na výhodách pokročilých technologiítransformuje podobu mnoha odvětví napříč lidskou...
Read More