Skip to main content

Studie přestavby opuštěné výrobní haly v centru Prahy na veřejnou dílnu a tvůrčí zázemí.

spoluautor: Adam Cigler 

Opuštěný areál bývalé továrny se nachází uprostřed nedokončeného vnitrobloku v pražských Holešovicích. Záměr majitele vdechnout budovám nový život, využít jej a vytvořit mu jméno chápeme ve světle „dělnických“ Holešovic. Proto vzniká jedinečné propojení několika funkcí, jejichž společným jmenovatelem je práce.

Příběh WERKu nejlépe vyjadřuje následující sled událostí: “Dozvíš se – přijdeš – naučíš se – navrhneš – koupíš materiál – vyrobíš – najíš se – napiješ se – potkáš – založíš studio – vystavíš – prodáš – ubytuješ se – naučíš jiné. Všechny tyto činnosti však zaštiťuje jedna důležitá – PRACUJEŠ.”

 

 

Původní výrobní hala je upravena na veřejnou dílnu DIY „udělej si sám“ a stává se těžištěm funkčního programu. Vysoký prostor truhlárny nově funguje jako Experimentální dílna architektury – jedinečný prostor sloužící studentům pro výuku, studium a především praktické experimenty.  Skladiště jsou přestavěna na pronajímatelné ateliery a dílny. Činžovní dům slouží jako zázemí, obchod s materiály, co-workingové kanceláře, suterén bar a byty. Namísto chátrajících skladišť a rozpadlých bud stavíme ateliery pro začínající tvůrce. V proluce při ulici Dělnická vznikne časem nový dům; proto působí kavárna s výstavním a prodejním prostorem výrobků lehce dočasným dojmem.

 

 

Výraz návrhu čerpá z archetypů industriálních staveb. Nové ateliery se šikmou střechou odkazují na klasickou siluetu továrny. Kde to je možné, ponecháváme původní stav konstrukcí hovořit o minulosti a doplňujeme jej samozřejmými zásahy. Nezbytné úpravy pomocí betonu, konstrukční ocele, překližky či skla a světlé omítnutí ladí s původními často oprýskanými cihelnými stěnami a s ocelovými sloupy.

 

 

Areál je průchozí. Cestu skrz neuzavíráme, naopak. Tvoříme propojení skrz a pomocí lávky otevíráme pohledy do dílny zrakům zvědavých kolemjdoucích, snad budoucích pracovníků. V „umělecké uličce“ mezi ateliery vykukují z břečťanem porostlé stěny vstupní předsíně atelierů. Slouží zároveň jako malé galerie. Při průchodu okolo experimentální dílny architektury lidé budou pozorovat studenty tvořící úžasné modely ve velkém měřítku. Kontakt kolemjdoucího s tvorbou v areálu je tak velmi intimní a těsný.

WERK je odpovědí na poptávku po chybějícím dílenském zázemí pro veřejnost. Těží maximum z unikátní propojenosti školy, dílny a veřejného prostoru a poskytuje kvalitní zázemí pro rukodělnou práci. WERK vzniká s jedinečným a nejčistším konceptem: přeměnit dílnu na dílnu.

 

 

 

Author architekt

More posts by architekt