Skip to main content
Tesselated Sculpture Vortex

Realizace plastiky pro výstavní stánek studia Vjemy na Designbloku 2016

Tvar plastiky je informován tvorbou studia Vjemy- polygonálním kuchyňským porcelánem a zvlněným povrchem dubového stolu. Vzniká mnohoúhelný vír nepravidelných jehlanů odvozený od porcelánové mísy ve středobodu.

Vstupní data jsou zpracována speciálním algoritmem, v němž jednotlivé parametry postupně definují genezi digitálního modelu. Konečná podoba je z virtuálního světa přenesena do reality a stává se středobodem veletržního stánku studia.

Vývoj tvaru

Digitální model vznikal v programu Grasshopper. Dílčí vývojová stádia vedoucí k výsledné formě si prohlédněte v následující galerii:

Author architekt

More posts by architekt