Skip to main content

Realizace rozvojového projektu ve vesnici Baie-de-Henne na Haiti, která se potýká s fatálním nedostatkem čisté vody.

Během posledních několika desítek let došlo k masivnímu odlesnění jedné z nejchudších zemí světa, Haiti. Krajinu neschopnou zadržet srážky pustoší sucho či bleskové záplavy a následná eroze půdy. Místní obyvatelé navíc pokračují v kácení zbylých dřevin ve snaze získat jediný dostupný zdroj paliva, dřevěné uhlí. Bezvýchodná situace je umocněna všudypřítomným nedostatkem čisté vody.

Projekt Praga-Haiti české neziskové organizace Fidcon, z. s. se dlouhodobě snaží o rozvoj severozápadní oblasti Haiti pomocí hloubkového vrtání a vodních zdrojů v náročném skalním podloží. Studny, které díky projektu od roku 2009 vznikly, poskytují vodu přibližně třiceti tisícům obyvatel.

Každá z asi třiceti pump je denně plně vytížena; nelze se tedy divit množství vylité zbylé vody, která se v okolí pump vsakuje do země bez užitku. Jednoduchá stavba z betonu a kamenů zachytává tuto vodu a svádí ji do kruhového prostoru vyplněného hlínou, ve které jsou zasazeny sazenice odolných stromů – manga, avokáda a chlebovníku. Jeden strom bude časem v kruhu ponechán, aby stínil místní obyvatele před každodenním spalujícím sluncem. Povrch kruhu je uhlazen tak, aby na něm bylo možné pohodlně sedět. Místo přirozeného setkávání celé komunity umocní harmonická koexistence vody, člověka a stromu.

Pro pilotní realizaci byl nikoliv náhodou vybrán vodní zdroj v areálu školy v Baie-de-Henne. Děti mohou každý den sledovat růst stromů a učit se důležitost péče o zeleň tak, aby příští generace dokázala účinněji bojovat proti fatálnímu odlesnění Haiti.

Související odkazy:

Stránka projektu Praga-Haiti 

 

Voda nepřítel. Zničit ji a zabít.
   V prach se obrátí
   slunce svitem prahnoucím.
   Odcházíš. Kdo v zemi té může přežít?

Semínko naděje za sebou zanecháš.

Však jak vyrůst má, neví.
  V zemi vyprahlé naději postrádá.
  Tak stín, který vrhne snad,
  zalit bude krví.

Odcházíš a na rtech tiše zní "Otče náš..."

 

 

Author architekt

More posts by architekt