Skip to main content

Martinice v Krkonoších
studie 2018
investor: obecní úřad Martinice v Krkonoších
autoři: Petr Vacek, Adam Cigler, Martin Junek / Chrama

Martinice_rozsireni
Nádvoří s lípou mezi novou přístavbou a stávající budovou ZŠ Martinice

Přístavba základní školy v sobě ukrývá novou školní jídelnu s kuchyní, tělocvičnu a především mateřskou školku. Původní uspořádání školní budovy nestačí pojmout rostoucí počty žáků, kteří navíc musí na oběd docházet do vzdálené provizorní jídelny.

Obec se proto rozhodla postavit novou budovu, která by všechny současné problémy odstranila. Díky samostatnému cvičebnímu sálu bude možné využít stávající prostory pro vyučování, žáci se již nebudou muset složitě přesouvat kvůli každodennímu obědu a mateřská školka dostane zcela nový prostor, jaký si děti bezpochyby zaslouží.

Pohybujeme se v podhůří Krkonoš. Nedaleké hory vytváří poetické pozadí klidnému životu obce, jsou všudypřítomné a pro místní důležité. Pobyt venku je každodenní součástí místních obyvatel. Vedle kvetoucích jarních dnů a horkých letních večerů tu a tam okořeněných bouřkami však nesmíme zapomenout na ostrý vítr prohánějící se po spasených loukách předznamenávající nástup kruté a nelítostné zimy.

Navrhujeme sebevědomou budovu, která však respektuje původní školu a nesnaží se jí konkurovat. Dálkové pohledy zůstávají téměř beze změny. Obdélníkový půdorys se v místě propojení přibližuje ke škole. Zalomení člení fasádu i prostor na „nádvorní“ a „zahradní“ část a opticky zmenšuje fasádu. Původně sedlová střecha je v místě zalomení vytažena směrem vzhůru, aby bylo možné využít podkrovní prostory. Díky velikým oknům mohou všichni uživatelé stále vnímat blízkost přírody, která je navíc umocněna přímým propojením zahrady a jídelny.

Mateřská školka. Otevřený proměnlivý prostor, kam velikými okny zvědavě nakukují koruny stromů, blízké hory a sluneční paprsky. Vnitřním prostorem voní dřevo a žebra nesoucí střechu vytváří dojem obrácené rybářské loďky, velrybí kosti nebo čehokoliv jiného, co dětská fantazie vytvoří. Vychovatelky mají díky otevřenosti perfektní přehled o dovádějících dětech uvnitř i na kryté venkovní terase, která je z prostoru herny přímo přístupná.

Author architekt

More posts by architekt