Skip to main content

Návrh, virtuální simulace a realizace gridshell konstrukce. Díky expertní znalosti počítačového modelování v prostředí Grasshopper 3D bylo možné předem ověřit mnoho možných variant, z nichž byla vybrána struktura vycházející z půdorysu rovnostranného trojúhelníku tvořená smrkovými latěmi profilu 20/50 mm.

Gridshell vznikl v Nové Bystřici v rámci neformálního workshopu a sloužil jako dočasná instalace v nově zpřístupněné zahradě tamního zámku.

Podívejte se na timelapse třídenní stavby.

Author architekt

More posts by architekt