Skip to main content

Design festivalového přístřešku pro Centrum designu IDEGUI v portugalském Guimaraes.

spoluautor: Giulia Bruni

Digitální experiment zkoumá prostorovou tuhost plošného prvku deformovaného tahovým napětím. Počáteční plochý deskový tvar nemá sám o sobě prostorovou tuhost. Proto je do něj pomocí elastické textilie vnášeno tahové napětí a dochází ke specifické deformaci. Ta díky protichůdnému působení vnitřních sil postupně vytváří plochu dvojího zakřivení se zajímavými statickými vlastnostmi, díky kterým se z původně ploché desky rodí prostorový prvek. Výsledný tvar je informován vstupními parametry, především geometrií deskové struktury, její počáteční tuhostí, elasticitou textilie a polohou jejích kotevních bodů. Design přímo vychází z předpokladu, že se jednotlivé prvky vzájemně ovlivňují. Konečná podoba pavilonu je tak výsledkem harmonie vlastností použitých materiálů, jejich vzájemného uspořádání a spolupůsobení.

 

 

Design je tvořen ve virtuálním prostoru simulujícím chování reálných materiálů (Kangaroo, Grasshopper, Rhino3D). Parametrický model umožňuje ověřit odlišnosti jednotlivých variant a vybírá z nepřeberného množství potenciálních konfigurací vhodnou k digitální výrobě pomocí přesného laserového řezání. Ačkoliv výběr a testování konkrétního materiálu nebylo provedeno, návrh počítá s homogenním isotropním materiálem založeným na plastické hmotě. Chování samostatně stojící struktury bylo ověřeno na papírovém modelu v menším měřítku.

 

Author architekt

More posts by architekt