Skip to main content
Monthly Archives

January 2019

GridShell 2018

Návrh, virtuální simulace a realizace gridshell konstrukce. Díky expertní znalosti počítačového modelování v prostředí Grasshopper 3D bylo možné předem ověřit mnoho možných variant, z nichž byla vybrána struktura vycházející z…

Read More