Skip to main content
Monthly Archives

March 2018

Robotecture

Robotecture
Zapojení custom-made digitální fabrikace do procesu navrhování a realizace architektonického díla přináší úvahy nad novým globálním stavebním slohem. Digitální revoluce staví na výhodách pokročilých technologiítransformuje podobu mnoha odvětví napříč lidskou...
Read More